Identity Compass en de Energie van het Management Team

Burn-out binnen het team?

Bij de toepassing van het Identity Compass profiel is er regelmatig sprake van een bijvangst; een indicatie voor een burn-out ofwel een verborgen burn-out.

De volgende correlaties geven een indicatie van een burn-out:

perspectief> partner

referentiekader> extern

vergelijking > overeenkomst

primaire aandacht > zorg voor anderen

afhankelijkheid> negatieve stress

Mensen met het perspectief eigen richten zich op dingen die voor hen belangrijk zijn en worden geleid door hun eigen waarden, emoties en overtuigingen. Ze denken en handelen dus hoofdzakelijk vanuit de ik.

Mensen met het perspectief partner richten zich vanuit empathie op de ander, kunnen zich erg goed in de ander verplaatsen en denken dus voornamelijk vanuit het oogpunt van de ander.

De mensen met het perspectief ander passen zich dus voortdurend aan de ander aan en cijferen zichzelf vaak weg. Ze komen niet aan hun eigen waarden en emoties toe. Ze staan voortdurend voor een ander klaar.

Verlies van Identiteit

Duurt dit gedurende langere tijd dan kunnen zij hun eigen identiteit verliezen en zijn niet meer in staat te bedenken wat zij zelf belangrijk of fijn vinden.

In de sector dienstverlening is dit een belangrijke eigenschap, maar het is van belang buiten werk aandacht te besteden aan de eigen normen en waarden, emoties en interesses.

Mensen met het referentiekader extern zijn gevoelig voor de mening van anderen bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten. Ze zijn gevoelig voor kritiek en zijn weinig autonoom in doen en laten. Ze hebben informatie van derden nodig om te weten waar ze staan of wat ze van iets vinden. Deze mensen reageren zelden primair en komen aarzelend of onzeker over en hebben tijd nodig om tot een besluit te komen.

Heel anders zijn mensen met een interne referentie. Zij varen op het innerlijk kompas en weten zelf wat ze goed of fout vinden. Ze hebben geen feedback van anderen nodig om te weten wat ze willen en om besluiten te nemen. Met deze mensen is het moeilijk samenwerken, omdat ze feitelijk geen oog hebben op de mening van medewerkers.

Mensen met de vergelijking overeenkomst beoordelen om iets te begrijpen in veel gevallen of er overeenkomsten zijn met eerdere ervaringen. Verschillen en veranderingen worden zelden opgemerkt. Deze mensen houden van vertrouwde dingen en van veiligheid van het bekende. Het onbekende wordt vermeden.

Heel anders zijn de mensen met voorkeur verschil. Deze mensen merken verschillen met eerdere ervaringen op en houden van veranderingen. Patronen en vergelijkbare ervaringen worden niet of nauwelijks opgemerkt. Verandering geeft deze personen voldoening.

Bij de primaire aandacht zorg voor anderen gaat het altijd eerst om de ander. Personen met deze voorkeur laten alles uit hun handen vallen als er een beroep op hen wordt gedaan. Het komt voor dat van deze mensen en hun klaarstaan voor anderen misbruik wordt gemaakt.

Negatieve stress

In het geval van negatieve stress ligt de late erg hoog en moet moeite worden gedaan om taken en werkzaamheden uit te voeren. Er ontstaat een gevoel van onmacht of hulpeloosheid. Men zit met de handen in het haar en weten geen begin of einde te vinden om taken uit te voeren.

Wat bij deze correlaties te doen?

Onze begeleiding richt zich veelal eerst op het perspectief van de ander en de zorg voor anderen.

We proberen te achterhalen wat de achterliggende oorzaak is van het feit dat weinig of geen aandacht voor de eigen ik bestaat. Dit kan al vroeg in de jeugd zijn ontstaan, waarbij bijvoorbeeld in het gezin dominante ouders aanwezig waren of dat altijd een beroep op hen werd gedaan. Met de paplepel is als het ware ingeprent dat je altijd klaar moet staan en dienstbaar moet zijn. De eigen ik wordt niet gezien of zelfs niet op prijs gesteld.

Daarnaast kijken we of aan het zelfvertrouwen moet worden gewerkt., om ook aan de interne referentie toe te komen. 

We gaan terug in de tijd om na te gaan in welke situatie er van zelfvertrouwen sprake was en wat er sindsdien is gebeurd waardoor dat minder is geworden of zelfs is verdwenen. Ieder mens heeft een innerlijk kompas waarop kan worden gevaren, helaas is dat bij sommigen verdrukt of verdrongen.

Bij  negatieve stress zal moeten worden bezien of de lat daadwerkelijk te hoog ligt of dat omstandigheden tijdelijk tot een negatieve stress aanleiding geven. In het eerste geval zal het advies zijn om naar een andere functie om te zien, in het tweede geval zullen de omstandigheden moeten worden aangepast. Heel lang moet de situatie van negatieve stress niet duren, omdat deze stress thuis voort gaat duren, rust ontbreekt en aan bijtanken wordt niet toegekomen. Men gaat piekeren en ziet geen uitweg meer.

De ervaring is dat met het aanpakken van 1 onderdeel van deze correlaties het gevaar van een burn-out kan worden afgewend. Per geval wordt beoordeeld op welk onderdeel het snelst resultaat kan worden geboekt. Bij iedereen is dat anders. De ervaring is dat vrij snel verandering kan worden bereikt. Ook hier geldt: hoe eerder hoe beter!

Deel dit bericht
EnglishDutch