Ons Bureau

Twan Houben

Vanuit zijn continuïteitsgedachte helpt Twan bedrijven naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf.

In een uitwisseling van gedachten met opdrachtgevers zorgt hij dat iets groeit, meer resultaat boekt en winst maakt. Zijn kracht is dat hij dingen ziet en samenbreng die anderen niet aan elkaar zouden knopen. Hij verdiept zich zodanig in de materie dat hij precies snapt wat er gebeurt en wat er moet gebeuren om het resultaat te verbeteren. Continuïteit is hierin essentieel.

Als analyticus en visionair legt hij met plezier de puzzel van gegevens, analyses, onderzoeken, internationale trends en ontwikkelingen.  Hij graaft in big data en past social listening toe om te begrijpen wat er speelt bij mensen en om het sentiment en de reputatie in kaart te brengen

Vaak ziet hij dingen eerder aankomen dan bedrijven zelf. Dat kan confronterend zijn. Maar de bedrijven die het met hem aandurfden zagen een toename in hun resultaten en omzet. Hij helpt opdrachtgevers bij te blijven en zorgt voor de juiste inzichten. Kom niet bij Twan voor een mooi plaatje. Hij schetst altijd een eerlijk en haalbaar beeld. En maakt waar wat hij belooft. Integer, betrouwbaar en resultaatgericht.

Twan werkte o.a.  tien jaar in strategische en algemene managementrollen voor het beursgenoteerde Wagon Plc. en GKN Plc. voordat hij zelfstandig aan de slag ging. Daarnaast beschikt hij over meer dan twintig jaar ervaring in strategische en operationele herstructureringen. Ook als operationeel interim manager.

Vanuit zijn continuïteitsgedachte kan hij twee primaire rollen vervullen: naast een directie als adviseur en coach. En als het nodig is, voert hij het als interim-directeur ook uit. Twan is opgeleid als jurist en bedrijfskundige aan de Universiteit van Maastricht.

Henk Wim Lijftogt

Henk Wim zijn kracht is innovatief en creatief denken, gecombineerd met zijn ervaring in Big Data en  coaching van directies en managementteams. Hij ziet nieuwe vormen van dienstverlening of producten die anderen niet bedenken en creëert daarmee nieuw perspectief. Hij verdiept zich zodanig in het bedrijf en markt van de opdrachtgever, dat hij precies snapt wat de mogelijkheden tot innovaties zijn om het resultaat te verbeteren. Strategie is daarbij essentieel.

Henk Wim heeft Nederlands recht gestudeerd in Nijmegen en was eerst werkzaam bij het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Daarna koos hij voor de advocatuur en werkte in loondienst bij Stibbe en later  als partner bij CMS Derks Star Busmann. Vervolgens richtte hij het succesvolle Gerechtsdeurwaarderskantoor AGC op, met 12 vestigingen door het land.

Henk Wim is aangesloten bij de Society of NLP. Als Master NLP business coach wil Henk Wim een bijdrage leveren aan het beter presteren van organisaties. Speerpunten zijn o.a. het verbeteren van interne en externe communicatie, trajecten voor motivatie van medewerkers en leidinggevenden en het toepassen van beïnvloedingstechnieken.

In de loop der jaren heeft Henk Wim diverse bestuursfuncties bekleed, wat hem een schat aan kennis en ervaring heeft opgeleverd en waarvan hij dankbaar gebruik maakt in zijn werk als business coach.

Naast coaching en begeleiding van mensen en organisaties hebben  strategische vraagstukken zijn interesse en passie.

In zijn werk maakt Henk Wim gebruik van Identity Compass, een instrument voor het meten van motivaties en denkvoorkeuren. Met behulp van dit instrument worden de invloeden van het denken op gedrag en communicatie van zowel individuele medewerkers als van teams inzichtelijk gemaakt.

Identity Compass laat zien hoe individuen, teams en organisaties beter kunnen functioneren en prestaties kunnen optimaliseren.