Thuiswerken, het Onbewuste en Continuïteit

Een DGA vroeg hulp bij het doorvoeren van veranderingen in zijn organisatie. Het team functioneerde voor corona prima, maar sinds het thuiswerken leek het wel alsof de dynamiek van de organisatie verdwenen was en de prestaties achterbleven bij de prognose. Dat kon toch niet alleen door corona komen?

Alhoewel de DGA aandacht vroeg voor de problematiek met zijn medewerkers zijn we gestart met het afnemen van een Identity Compass profiel voor hemzelf, teneinde inzicht te krijgen in zijn eigen onbewuste voorkeursgedrag.

   Bij het Identity Compass wordt op 4 hoofdthema’s onderzoek verricht: 

   waarneming (primaire belangstelling en perspectief)

   motivatiefactoren (motieven, referentiekaders, planning stijl, primaire aandacht)

   motivatieverwerking (niveau van activiteit, vergelijking, successtrategie, werkoriëntatie)

   informatieverwerking (informatieomvang, denkstijl, werkstijl, overtuigingskanaal)

Wat Bleek?

Al snel bleek dat zijn tijdoriëntatie in het verleden lag en niet in het heden en toekomst. Dit betekent dat hij zijn denken richt op ervaringen uit het verleden. Maar de corona ervaring lag helemaal niet in het verleden en dus kon hij niet bewust een keuze maken bij het nieuw vinden van een aansturing van zijn team.

Daarnaast bleek de primaire belangstelling niet bij mensen, maar bij informatie te liggen, waardoor hij door het thuiswerken de verbinding met zijn medewerkers verloor en al zijn aandacht ging naar het zoeken naar informatie om tot verandering te komen.

Medewerkers voelen zich minder gekend in een thuiswerksituatie

Door het ontbreken van primaire belangstelling voor mensen voelde zijn medewerkers zich in de situatie van thuiswerken zich niet door de DGA gezien waardoor de motivatie ontbrak om samen een resultaat te bereiken.

Door de DGA te coachen om beslissingen te nemen op basis van heden en toekomst en meer aandacht voor de medewerkers te hebben, werd in 2 maanden tijd een structurele verandering bereikt.

De resultaten waren verbluffend. De medewerkers zagen zich door de DGA gezien en gehoord en zagen zich betrokken bij de (nieuwe)toekomst. Het resultaat steeg na 2 maanden met 25%!

De DGA werkt nog steeds aan een structurele verandering in tijdoriëntatie, omdat het verleden als stabiel referentiekader niet meer bestaat.

Geleerde lessen

Wist je dat 95% van ons denken onbewust plaatsvindt? Onbewust denken op basis van eerdere ervaringen en associaties uit het verleden bepaalt dus de marginale 5% van ons bewust denken en het gedrag dat daaruit voortvloeit.

Je kunt je voorstellen dat in een stabiele omgeving en samenleving geen belemmeringen bestaan om te werken aan de continuïteit van de organisatie. Bij tegenwind blijkt het moeilijk om overstag te gaan, gewoonweg omdat het onbewuste denken daar geen ervaring mee heeft.

Deel dit bericht
EnglishDutch